Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 2015 Gói cập nhật SP1 cho Visual Studio 2008

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 5.811
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 93,5 MB
  • Cập nhật 27/11/2014
  • Yêu cầu Windows Server 2003/Server 2008/Vista/XP

Giới thiệu

Đã có một sự không tương thích giữa phiên bản Microsoft Windows Software Development Kit dành cho Windows Server 2008 và nền tảng .NET Framework 3.5.

Ứng dụng Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 đã chỉ ra đây là lỗi khi bản cập nhật ATL Security Update (KB971092) được cài đặt trong hệ thống.

Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP.

Tuyết Mai

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt:

- Click vào nút Download để bắt đầu tải về hoặc chọn ngôn ngữ khác trong hộp menu tùy chọn và nhấn Download.

- Sau đó thực hiện các thao tác sau:

+ Để bắt đầu cài đặt ngay lập tức, click Open hoặc Run.

+ Để tải về máy tính click vào Save hoặc Save chương trình vào ổ cứng.

+ Để hủy bỏ cài đặt, nhấn Cancel.