Minimalistic Text cho Android 3.2 Widget tiện ích trên Android

 • Phát hành Devmil
 • Đánh giá
 • Lượt tải 142
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 4,1 MB
 • Cập nhật 10/12/2014
 • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Minimalistic Text là một widget cho phép hiển thị thông tin ở dạng tối giản nhất. Widget này được cấu hình để hiển thị thời gian, ngày tháng, lượng pin và các thông tin về thời tiết: nhiệt độ, độ ẩm, … Cách bố trí của các widget được tùy biến cao thông qua Layout editor.

Minimalistic Text cho Android

Giải thích các yêu cầu cho phép của widget:

 • VIBRATE: được sử dụng trong Layout editor để đưa ra phản hồi.
 • ACCESS_COARSE_LOCATION: phục vụ cho các thông tin thời tiết, cho phép xác định vị trí của người dùng và cập nhật tình hình thời tiết cho chính xác.
 • ACCESS_NETWORK_STATE: được sử dụng để xác định các dữ liệu thời tiết có thể cập nhật.
 • INTERNET: được dùng để truy xuất lại dữ liệu thời tiết để xác định được vị trí của bạn.
 • RECEIVE_BOOT_COMPLETED: khởi tạo lại widget khi khởi động lại thiết bị Android.
 • WRITE_EXTERNAL_STORAGE: truy cập vào thẻ SD của thiết bị và lưu lại các tùy chọn.
 • GET_TASKS: xác định xem màn hình chính homescreen có đang hoạt động hay không.
 • CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE: kích hoạt/vô hiệu hóa kích thước widget.
 • ACCESS_WIFI_STATE: hỗ trợ các biến WiFi.
 • READ_CALENDAR: hỗ trợ đọc các thông tin được lưu trong lịch.
 • USE_DIRECT_CALL_ADDON: cho phép Minimalistic Text gọi trực tiếp các tiện ích (nếu được cài đặt).

Minimalistic Text cho AndroidMinimalistic Text cho Android

Giờ đây, với sự hỗ trợ của Buzz Launcher, người dùng có thể chia sẻ màn hình chính Homescreen của mình với các người dùng Buzz Launcher khác một cách dễ dàng.

Tính năng mới của Minimalistic Text:

 • Thêm một biến Local vào layout và đặt tên biến.
 • Trong Tasker, chọn Plugins -> Minimalistic Text.
 • Chọn Edit để bắt đầu một hoạt động mới.
 • Nhập tên của biến và văn bản sẽ được hiển thị cho những tùy biến này (có thể sử dụng các biến Tasker).
 • Các tính năng mới ở phiên bản cập nhật 3.2.
 • Cải thiện cập nhật Widget cho Jelly Bean(giảm sử dụng bộ nhớ).
 • Cập nhật tính năng dịch.
 • Hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ khác nhau.

Minimalistic Text cho AndroidMinimalistic Text cho Android