MISA CRM for Android 2.3 Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng

 • Phát hành Misa
 • Đánh giá
 • Lượt tải 168
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,9 MB
 • Cập nhật 27/09/2013
 • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

MISA CRM là phiên bản Mobile của Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng. AMIS CRM phát triển bởi công ty cổ phần MISA.

MISA CRM cho phép kết nối, truy xuất thông tin một cách an toàn tới ứng dụng nền AMIS.CRM. Các chức năng chính mà MISA CRM Mobile cung cấp:

 • Tra cứu danh sách khách hàng.
 • Thực hiện gọi điện, gửi email, gửi SMS cho khách hàng.
 • Cập nhật thông tin liên hệ của khách hàng.
 • Cập nhật tình trạng giao dịch và ghi nhận các phản hồi của khách hàng trong chiến dịch.
 • Tra cứu thông tin các cơ hội đang thực hiện.
 • Thực hiện gọi điện, gửi email, gửi SMS tới liên hệ của cơ hội để theo đuổi, xúc tiến cơ hội.
 • Cập nhật thông tin cơ hội.

MISA CRM for AndroidMISA CRM for AndroidMISA CRM for Android