MISA HRM for iOS 3.3 Phần mềm quản trị nguồn nhân lực

  • Phát hành Misa
  • Đánh giá
  • Lượt tải 59
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3 MB
  • Cập nhật 27/09/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

MISA HRM là phiên bản mobile của Phần mềm quản trị nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012 phát triển bởi công ty cổ phần MISA. MISA HRM cho phép kết nối, truy xuất thông tin một cách an toàn tới ứng dụng nền MISA HRM.NET 2012.

MISA HRM for iOSMISA HRM for iOSMISA HRM for iOS

Các chức năng chính mà MISA HRM Mobile cung cấp:

Đối với nhân viên:

- Tra cứu thông tin liên lạc của nhân viên trong tổ chức, thực hiện gọi điện, gửi tin nhắn, gửi email.
- Lọc nhân viên sắp tới ngày sinh nhật để gửi tin nhắn, email chúc mừng.
- Tự cập nhật thông tin cá nhân.
- Xem phiếu lương.
- Nộp đơn xin nghỉ phép.
- Đăng ký các chương trình đào tạo, phúc lợi,...

Đối với nhà quản lý:

- Xem hồ sơ của nhân viên dưới quyền.
- Phê duyệt đơn xin nghỉ phép.
- Xem nhanh các báo cáo, thống kê liên quan tới kế hoạch nguồn lực, tình hình nhân sự, cơ cấu nhân sự,...