mWork for iOS 1.0 Thông tin thị trường việc làm

  • Phát hành MobiFone
  • Đánh giá
  • Lượt tải 17
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,4 MB
  • Cập nhật 23/04/2013
  • Yêu cầu iOS 3.1 trở lên

Giới thiệu

Với mục đích làm cầu nối giữa người lao động tìm việc và các công ty, tổ chức đang có nhu cầu tuyển dụng. mWork là ứng dụng được cài đặt trên điện thoại nhằm cung cấp các thông tin về thị trường việc làm và tuyển dụng cho các khách hàng của MobiFone.

mWork for iOSmWork for iOSmWork for iOS