MyProjects Lite for iOS 1.6.8 Quản lý nhiệm vụ và dự án cho iPhone/iPad

 • Phát hành Avellana Software
 • Đánh giá
 • Lượt tải 12
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,8 MB
 • Cập nhật 05/02/2013
 • Yêu cầu iOS 3.1.3 or later

Giới thiệu

MyProjects Lite for iOS là ứng dụng quản lý nhiệm vụ mãnh mẽ và trực quan cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.

Với MyProjects Lite for iOS, người dùng dễ dàng quản lý: nhiệm vụ (việc cần làm), dự án, tình trạng tiến độ công việc, mức độ ưu tiên, ngày hết hạn, ngữ cảnh, thẻ tag, người được ủy quyền, thời gian ước tính và chi phí ước tính.

MyProjects Lite for iOS được xây dựng bởi GTD và dựa trên ý tưởng của "7 thói quen của người thành đạt".

MyProjects Lite for iOS cung cấp nhiều tính năng cao cấp thông qua giao diện người dùng tuyệt đẹp, dễ sử dụng và trực quan.

Các tính năng chính của ứng dụng MyProjects Lite for iOS:

 • Tạo nhanh các nhiệm vụ mới trong Inbox (GTD).
 • Chỉ định nhiệm vụ dễ dàng vào dự án (GTD).
 • Chỉ định nhiệm vụ dễ dàng vào ngữ cảnh (GTD).
 • Chỉ định mức độ ưu tiên dễ dàng vào nhiệm vụ.
 • Chỉ định tình trạng tiến độ công việc dễ dàng vào nhiệm vụ.
 • Dễ dàng chỉ định "người đứng đầu nhiệm vụ / người được ủy quyền" (từ danh bạ địa chỉ / số liên lạc iPhone) vào các nhiệm vụ.
 • Dễ dàng lặp lại / sao chép một nhiệm vụ vào ngày tháng khác.
 • Dễ dàng chỉ định (số lượng không giới hạn) các thẻ tag vào nhiệm vụ.
 • Dễ dàng kết nối nhiệm vụ này với nhiệm vụ khác.
 • Dễ dàng chỉ định chi phí và thời gian ước tính cho nhiệm vụ.
 • Dễ dàng xem một dự án theo tổng thời gian ước tính và thời gian còn lại.
 • Dễ dàng xem một người đứng đầu nhiệm vụ với tổng thời gian chỉ định, thời gian hoàn thành và thời gian còn lại.
 • Dễ dàng phân loại nhiệm vụ bằng thẻ tag, mức độ ưu tiên, tình trạng tiến độ công việc, ngày hết hạn, ngữ cảnh hoặc người đứng đầu nhiệm vụ / người được ủy nhiệm.
 • Mẫu ghi chú dự án miễn phí.
 • Mẫu ghi chú nhiệm vụ miễn phí.
 • Tìm kiếm các nhiệm vụ của bạn.
 • Dấu hiệu ứng dụng hiển thị số lượng nhiệm vụ hết hạn.
 • Thao tác trên chế độ màn hình ngan và / hoặc chế độ màn hình dọc.
 • Dễ dàng chia sẻ thông tin ở định dạng đọc được thông qua Email. Người dùng có thể, ví dụ chia sẻ một nhiệm vụ, toàn bộ một dự án hoặc toàn bộ nhiệm vụ được chỉ định cho một người dưới dạng thư điện tử.
 • Dễ dàng chia sẻ và nhập một nhiệm vụ vào MyProjects thông qua Email.
 • Dễ dàng nhập nhiệm vụ vào lịch tương thích iCal thông qua các tệp tin iCal trong Email.
 • Xuất / nhập dữ liệu đến / từ một tệp tin CSV.
 • Chỉnh sửa tệp tin CSV trong một bảng tính, xuất dưới dạng file CSV và nhập trong MyProjects.
 • Hỗ trợ chế độ dọc và ngang màn hình.
 • Thông báo nối bộ (dưới dạng âm báo, trình nhắc). Nhận thông báo về nhiệm vụ khi ứng dụng MyProjects không mở.

Ứng dụng MyProjects Lite for iOS được cung cấp với các nhiệm vụ và dự án xác định.

Để nhập các nhiệm vụ từ tệp tin “myprojects.csv” từ Email trong iPhone:

 • Nhấn vào tệp tin đính kèm “myprojects.csv”.
 • Nhấn vào nút Open In.
 • Chọn MyProjects.

Trong phiên bản MyProjects Lite miễn phí, người dùng chỉ có thể tạo 10 nhiệm vụ. Bạn có thể nâng cấp lên phiên bản đầy đủ MyProjects để trải nghiệm ứng dụng toàn diện hơn với đầy đủ tính năng cung cấp.

Tính năng mới trong phiên bản 1.6.8:

 • Cải tiến nhỏ trong giao diện người dùng khi kiển soát thẻ tag, xem chi tiết dự án và hiệu ứng ảnh động danh sách nhiệm vụ khi thay đổi chi tiết nhiệm vụ.
 • Sửa lỗi nhập từ tệp tin CSV.

Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Anh.

Yêu cầu hệ thống và thiết bị: tương thích với iPhone, iPod Touch và iPad. Yêu cầu hệ điều hành iOS 3.1.3 hoặc cao hơn.

MyProjects Lite for iOS

Minh Lộc