NConvert for Mac 6.17 Chuyển đổi hàng loạt các file đồ họa

  • Phát hành XnView
  • Đánh giá
  • Lượt tải 85
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 975 KB
  • Cập nhật 26/10/2012
  • Yêu cầu Mac OS Classic/10.0/10.1/10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

Nconvert là một tiện ích để chuyển đổi hàng loạt các file đồ họa. Nó có hỗ trợ hơn 400 định dạng đồ họa và xuất khoảng 40 định dạng tập tin đồ họa. Nó cũng có tính năng hỗ trợ trang TIFF, GIF, hỗ trợ hoạt hình ICO, thay đổi kích thước, điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, sửa đổi số lượng màu sắc, áp dụng bộ lọc, và các hiệu ứng.

Tính năng:

- Nhập khoảng 400 định dạng tập tin đồ họa
- Xuất khoảng 40 định dạng tập tin đồ họa
- Hỗ trợ trang TIFF, GIF, hỗ trợ hoạt hình ICO
- Thay đổi kích thước
- Điều chỉnh độ sáng, độ tương phản ...
- Sửa đổi số lượng màu sắc
- Áp dụng bộ lọc
- Áp dụng hiệu ứng (lens, wave, ...)

NConvert

Phương Lan