N4 JLPT for iOS 1.0 Phần mềm học tiếng Nhật

 • Phát hành VNext software jsc
 • Đánh giá
 • Lượt tải 518
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2 MB
 • Cập nhật 22/08/2013
 • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng Ngữ pháp N4 dành cho các bạn đang học trình độ tiếng Nhật N4, có thể tham khảo các mẫu ngữ pháp, ví dụ các mẫu trong ứng dụng một cách nhanh chóng. Để vượt qua N4 bạn phải nhớ được 300 chữ Hán, 1.500 từ mới và 18 công thức ngữ pháp.

Ngữ pháp N3 for iOSNgữ pháp N3 for iOSNgữ pháp N3 for iOS

Tính năng chính của N4 JLPT:

 • Thiết lập chế độ học 10 giây/từ
 • Hỗ trợ chế độ từ vựng có giải nghĩa tiếng Anh
 • Hỗ trợ bạn nhớ cách đọc chữ Hán trong Hiragana.
 • Cấu trúc ngữ pháp dễ hiểu đi kèm các vi dụ minh họa