Nokia Ovi Suite 2.1 Chuyển đổi file giữa máy tính và điện thoại Nokia

  • Phát hành Nokia
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 64.713
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 96 MB
  • Cập nhật 20/08/2014
  • Yêu cầu Windows Vista/XP SP 2

Giới thiệu

Nokia Ovi Suite cho phép bạn mở nội dung máy Nokia dễ dàng nhất. Bạn có thể chuyển tải file và thông tin hết sức dễ dàng từ máy tính và điện thoại di động, trải nghiệm cách duyệt hình ảnh, video và âm nhạc mới hoàn toàn.

Nokia Ovi Suite là một bộ ứng dụng có thể được cài đặt vào máy tính PC tương thích, Ovi Suite cho phép nhóm tất cả các ứng dụng khả dụng vào trong một cửa sổ khởi chạy mà từ đó bạn có thể chạy các ứng dụng này. Ovi Suite có thể được bao gồm trong thẻ nhớ, nếu được cung cấp cùng điện thoại.

Xem mục này để tìm hiểu cách dùng máy Nokia tương thích cùng với phần mềm Nokia Ovi Suite để chuyển đổi nội dung đa phương tiện và lịch; chia sẻ hình ảnh; cập nhật file đa phương tiện quan trọng; nạp, cất giữ và quản lí file từ máy di động; đăng tải rồi xem lại file và thông tin của bạn theo cách riêng đầy hấp dẫn và thích thú.

Để sử dụng Ovi Suite, bạn cần một máy tính PC chạy Microsoft Windows XP (SP2 trở lên) hoặc Windows Vista (SP1 trở lên), đồng thời máy tính PC này phải tương thích với cáp dữ liệu USB hoặc với kết nối Bluetooth.

Nokia Ovi Suite

Tổng hợp