PDF Viewer for Mobile cho Android 2.2.4 Xem tập tin PDF

 • Phát hành betterwalk
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.097
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 4,2 MB
 • Cập nhật 12/07/2014
 • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

PDF Viewer for Mobile là trình đọc PDF đơn giản và hoàn toàn miễn phí cho hệ điều hành Android, giúp bạn dễ dàng xem các tập tin PDF.

Một số tính năng chính:

 • Xem, di chuyển và chức năng zoom có sẵn trong cùng một giao diện.
 • Chuyển đến trang bất kỳ và tìm kiếm bất cứ điều gì trong file PDF.
 • Nút xem trang trước và sau.
 • Quản lý tập tin để truy cập đến các tập tin PDF một cách dễ dàng.
 • Tỷ lệ zoom được duy trì ngay cả khi bạn di chuyển các trang.

ODGPdf Viewer For Android

Tuyết Mai