Office Converter for Android 1.0.3 Chuyển đổi Word, Excel, PowerPoint sang PDF

 • Phát hành ThinkTI
 • Đánh giá
 • Lượt tải 8.533
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,2 MB
 • Cập nhật 18/04/2014
 • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Office Converter (Word, Excel) là phần mềm rất toàn diện trong việc chuyển đổi định dạng các file Office. Với công cụ này bạn có thể chuyển đổi Word, Excel, PowerPoint sang các định dạng khác nhau.

Tính năng:

 • Chuyển đổi Word (DOC, DOCX, ODF, ODT, OTT) sang PDF, RTF và TXT.
 • Chuyển đổi Excel (XLS, XLSX, XLT, ODS, OTS, SXC, STC) sang PDF và WebPage(HTML).
 • Chuyển đổi PowerPoint (PPT, PPTX, ODP, OTP, SXI, STI, POT, SXD, ODG) sang PDF, Flash (SWF) và WebPage(HTML).
 • Thêm mật khẩu bảo vệ file PDF.
 • Để mở file PDF, HTML, RTF cần một chương trình không gồm (Quickoffice, Adobe Reader,…).

Office Converter for Android

Đặng Hương