OI File Manager for Android 2.0.2 Quản lý file trên điện thoại hiệu quả

 • Phát hành OpenIntents
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.895
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 927 KB
 • Cập nhật 05/09/2014
 • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

OI File Manager cho phép người dùng duyệt thẻ SD, tạo sổ địa chỉ, đổi tên, copy, di chuyển và xóa các file. Phần mềm này cũng hoạt động giống như extension với các ứng dụng khác để hiển thị hộp thoại Open và Save. Ngoài ra, OI File Manager không có quảng cáo và không yêu cầu truy cập Internet.

 OI File Manager for Android

Các tính năng chính:

 • Hiển thị danh sách các file với thumbnail
 • Di chuyển, copy, đổi tên và xóa các file
 • Tạo và xóa sổ địa chỉ (folder)
 • Gửi file qua email
 • Hoạt động như một extension đối với các ứng dụng khác, ví như Gmail, để đính kèm các file
 • Hỗ trợ hoàn thành file và loại file
 • Hỗ trợ PICK_FILE và PICK_DIRECTORY để ứng dụng khác có thể dùng OI File Manager.

Lamle

Hướng dẫn

Video giới thiệu phần mềm: