OpenVPN Connect for iOS 1.0.1 Ứng dụng mạng riêng ảo cho iPhone/iPad

 • Phát hành OpenVPN Technologies
 • Đánh giá
 • Lượt tải 294
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,2 MB
 • Cập nhật 20/06/2013
 • Yêu cầu iOS 5.x and up

Giới thiệu

OpenVPN Connect là ứng dụng mạng riêng ảo đầy đủ các tính năng dành cho OpenVPN Access Server, Private Tunnel và OpenVPN Community, được phát triển bởi OpenVPN Technologies, Inc.

Các tính năng chính:

 • Dễ dàng nhập profile .ovpn từ iTunes, OpenVPN Access Server, Private Tunnel hoặc qua đường link trình duyệt.
 • Cải thiện khả năng quản lý: Những cài đặt tùy chỉnh cho phép VPN dừng hoạt động như ở trạng thái điện thoại gần hết pin khi mất mạng.
 • Hỗ trợ chứng thực qua nhiều yếu tố bằng cách sử dụng giao thức động và tĩnh của OpenVPN.
 • Hỗ trợ đầy đủ cho IPv6.

OpenVPN Connect 1.0.1 có gì mới:

 • Sửa lỗi proxy "NTLM phase-2 Content-Length is not zero".
 • Cập nhật PolarSSL lên 1.1.6.
 • Triển khai các lệnh "tls-remote", "route-nopull", "remote-random", "cipher
  none", và "auth none".
 • Hỗ trợ tên DNS có thể giải quyết nhiều địa chỉ bằng cách thử từng địa chỉ một theo trình tự.
 • Yêu cầu xác nhận một lần của người dùng trước khi sử dụng kết nối VPN.
 • Khi thiết bị chuyển sử dụng giữa mạng wifi và mạng cellular, ứng dụng chủ động kết nối lại.
 • Nảy sinh lỗi khi sử dụng những chế độ không được hỗ trợ, ví như static key mode.
 • Hỗ trợ sử dụng "tcp-client", ví như: remote foo.bar 1194 tcp-client
 • Client sẽ báo cáo giao thức của mình là UDPv4 hay TCPv4_CLIENT trong các lựa chọn chuỗi tương thích, ngay cả khi đang hoạt động trên IPv6 nhằm duy trì độ tương thích với OpenVPN 2.x chi nhánh.
 • Hỗ trợ profile client có sử dụng Windows UTF-8 BOM.
 • Thêm tùy chỉnh "Reconnect on wakeup" (theo mặc định là On).
 • "Key-direction" mặc định đã được chuyển thành "bidirectional" để tương thích với OpenVPN 2.x chi nhánh, tuy nhiên giá trị mặc định từ trước ("1") vẫn được giữ nguyên cho profile nhập nhằm tránh lỗi.

OpenVPN Connect for iOSOpenVPN Connect for iOSOpenVPN Connect for iOS

 Lam Le