Paradise 4.0 Phần mềm tính lương

 • Phát hành VietinSoft
 • Đánh giá 2 đánh giá
 • Lượt tải 21.057
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 127,4 MB
 • Cập nhật 05/06/2014
 • Yêu cầu Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Mỗi doanh nghiệp có cách tính lương riêng. Mỗi bộ phận lại có cách tính lương khác nhau. Nếu doanh nghiệp bạn có hàng trăm, hàng ngàn nhân viên? Sai xót và mất thời gian để tính lương là điều khó tránh khỏi. Phần mềm tính lương Paradise 4.0 được thiết kế theo hệ thống cấu trúc mở để có thể hỗ trợ nhiều doanh nghiệp và nhiều cách tính lương khác nhau trong một doanh nghiệp.

 • Lương thời gian
 • Lương sản phẩm
 • Lương theo ngày công
 • Lương thời vụ
 • Lương khoán
 • Lương Net (hoặc Gross)
 • Tính lương 2 lần trong tháng
 • Lương cuối kỳ
 • Lương tháng 13

Các tính năng chính:

Thông tin lương:

 • Thông tin lương nhân viên dưa trên lương căn bản, hệ số lương, hệ số phụ cấp lương, hệ số phụ cập trách nhiệm.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp:

 • Trợ cấp ốm đau, thai sản
 • Phụ cấp xăng xe, điện thoại, độc hại, trách nhiệm, chuyên cần…

Các loại điều chỉnh tăng, giảm:

 • Các khoản thưởng, điều chỉnh tăng
 • Các khoản điều chỉnh giảm

Quản lý thưởng, Tết:

 • Quản lý các loại thưởng của công ty, thưởng đột xuất, Tết dương lịch, Tết âm lịch

Công đoàn:

 • Những thành viên tham gia công đoàn thì sẽ đóng phí công đoàn hàng tháng dựa theo hệ số lương, lương căn bản hoặc cố định mỗi tháng phải đóng bao nhiêu tiền.

Tạm ứng lương:

 • Quản lý tạm ứng lương nhân viên
 • In danh sách tạm ứng lương

Quản lý và tính toán lương, thu nhập khác đối với lao động là người nước ngoài

Tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tính thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh

Báo cáo lương:

 • Phiếu lương nhân viên
 • Tổng hợp lương toàn công ty
 • Danh sách trả lương nhân viên hàng tháng
 • Danh sách trả lương nhân viên qua ngân hàng
 • Danh sách trả lương tiền mặt
 • Báo cáo về tăng giảm lương
 • Bảng kê tình hình diễn biến lương
 • Bảng tổng hợp thu nhập chịu thuế từng cá nhân
 • Bảng tổng hợp thu nhập chịu thế toàn công ty.