PDF Encryptor for Mac

  • Phát hành Dilmerkezi
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.495
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 18/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

PDF Encryptor là phần mềm mã hóa PDF trong Java và được viết bằng các ngôn ngữ lập trình Java. PDF Encryptor là một nguồn mở miễn phí, nhỏ gọn, đơn giản, dễ sử dụng.

PDF Encryptor được sử dụng để bảo vệ các tập tin PDF với 128bit. Encryptor PDF cho phép bạn mã hóa các file PDF bằng mật khẩu. Ví dụ bạn mã hóa một file PDF nhưng không cho phép in ra, nếu muốn in ra thì phải nhập đúng pass.