APV PDF Viewer cho Android Đọc file PDF trên Andriod

  • Phát hành Maciej
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.713
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 206 KB
  • Cập nhật 05/09/2014
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

APV PDF Viewer giúp bạn xem trực tuyến PDF, DOC, PPT và các file khác trong Google Docs Viewer mà không cần rời khỏi trình duyệt của mình.