Phạt giao thông cho Windows Phone 2.0.0.0 Tra cứu luật giao thông

  • Phát hành Tunatuan
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 39
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1 MB
  • Cập nhật 08/07/2014
  • Yêu cầu Windows Phone 8/8.1

Giới thiệu

Bạn không nắm rõ luật giao thông đường bộ? Phạt giao thông là công cụ hỗ trợ tra cứu luật chính xác, nhanh chóng các hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông trên Windows Phone.

Phạt giao thông cho Windows PhonePhạt giao thông cho Windows PhonePhạt giao thông cho Windows Phone

Phạt giao thông cập nhật đầy đủ những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo nghị định 171 của Chính phủ. Giúp bạn nắm bắt thông tin đầy đủ để thực hiện hoặc tra cứu dễ dàng khi vi phạm luật và bị cảnh sát giao thông xử lí.

Tính năng chính:

  •  Cập nhật nghị định 171 đầy đủ, có điều, khoản, điểm cho mỗi mức phạt.
  •  Tra cứu theo thể loại và tất cả.
  •  Lưu danh sách yêu thích (hoặc gọi là thường vi phạm để tra cứu nhanh), chia sẻ cho bạn bè.