Phim hay for Android 1.1 Ứng dụng tổng hợp phim

 • Phát hành Maxi Mum
 • Đánh giá
 • Lượt tải 146
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,5 MB
 • Cập nhật 28/12/2012
 • Yêu cầu Android 2.3 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng nhỏ tổng hợp những bộ phim của: Lý Liên Kiệt (Jet Li), Thành Long (Jacky Chan), Châu Nhuận Phát (Chow Yun Fat), Châu Tinh Trì (Stenphen Chow).

Một số phim tiêu biểu như:

 • Phương Thế Ngọc Cứu Mẹ - Lý Liên Kiệt.
 • Cô Gái Đồ Long - Lý Liên Kiệt.
 • Hồng Hy Quan - Lý Liên Kiệt.
 • Thử Đảm Uy Long - Lý Liên Kiệt.
 • Lộng hành thiên hạ - Lý Liên Kiệt.
 • Cận Vệ Nam Trung Hải - Lý Liên Kiệt.
 • Trạng Nguyên Tô Khắc Nhi - Châu Tinh Trì.
 • Đại Nội Mật Thám - Châu Tinh Trì.
 • Hai Nữ Thần Bài - Châu Tinh Trì.
 • Quyết Chiến Giang Hồ - Châu Tinh Trì.
 • Tuyệt Đỉnh Kungfu - Châu Tinh Trì.
 • Quan Xẩm Lốc Cốc - Châu Tinh Trì.
 • Vua Lừa Bịp - Bịp Vương - Châu Tinh Trì.

Thêm một lựa chọn tốt cho những tín đồ của Phim Trung Quốc.

Phim hay for Android Phim hay for Android Phim hay for Android

Phiên bản nền tảng khác