Pixable HD for iPad Ứng dụng tìm kiếm ảnh và video Facebook

 • Phát hành Pixable
 • Đánh giá
 • Lượt tải 439
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 9,7 MB
 • Cập nhật 04/08/2012
 • Yêu cầu iOS 3.2 or later

Giới thiệu

Pixable HD for iPad là ứng dụng tìm kiếm ảnh và video hấp dẫn được chia sẻ trên Facebook.

Tính năng:

 • Feed: ảnh và video được xếp hạng và tổ chức dưới dạng feed
 • Video: xem video mới nhất của bạn bè
 • Theo dõi: cập nhật ảnh bạn bè
 • Đồng bộ với Facebook
 • Điều hướng nhiều nhóm
 • Dễ dàng lưu và chia sẻ 

Minh Lộc