Prey Anti-Theft for iPhone Định vị và tìm kiếm thiết bị bị mất

  • Phát hành Fork Ltd
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 1.581
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,7 MB
  • Cập nhật 18/05/2012
  • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Prey Anti-Theft là một mã nguồn mở, nền tảng chống trộm trên iPhone. Prey cho phép bạn theo dõi tất cả các thiết bị của mình một cách dễ dàng ở mọi nơi. Với ứng dụng này, bạn có thể theo dõi và tìm kiếm thiết bị của mình nếu nó bị mất.

Prey cho phép bạn:

- Định vị thiết bị dựa trên GPS và vị trí địa lý (GSM + Wifi).

- Tạm dừng hoặc kích hoạt theo nhu cầu.

- Cảnh báo tin nhắn cho người sử dụng.

- Báo động bằng âm thanh.

An Nhiên