Pvstar+ for Android 1.8.7 Phát video cho Android

 • Phát hành ASBIT
 • Đánh giá 2 đánh giá
 • Lượt tải 379
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,5 MB
 • Cập nhật 03/11/2014
 • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

PVSTAR+ là ứng dụng phát nhạc miễn phí với hơn 2 triệu người dùng trên toàn thế giới. Người dùng có thể tạo và quản lý danh sách chơi nhạc cho video và MV DailyMotion. Thêm vào đó, ứng dụng này cũng hỗ trợ playback liên tục, chạy trọng background, lặp lại playback.

Các tính năng chính:

 • Tìm kiếm video (DailyMotion, NicoVideo).
 • Tìm kiếm theo giọng nói.
 • Tìm kiếm theo danh mục.
 • Phát lại danh sách chơi nhạc.
 • Chạy trong background.
 • Phát lại cả playback.
 • Phát ngẫu nhiên.
 • Danh sách riêng (tối đa 100 video).
 • Sao lưu danh sách riêng.
 • Chỉnh sửa tiêu đề video.
 • Đặt thời gian sleep cho máy.
 • Xếp hạng video phổ biến.
 • Chế độ music.
 • Tweet video.
 • NowPlaying, timeline playback trên Twitter.
 • Chức năng cache video.
 • Chế độ chất lượng thấp (sử dụng khi mạng chậm)
 • Tự động dừng khi tháo tai phone.
 • Mở trong Pvstar khi người dùng mở địa chỉ URL trong ứng dụng khác.
 • Nhập danh sách chơi nhạc từ NicoVideo.
 • Xem những video liên quan.
 • Widget.
 • Dễ sử dụng.
 • Hỗ trợ cả hệ điều hành Android 4/3.
  Chạy playback liên tục về những bài hát được xếp hạng. Nghe những bài hát đang phổ biến chỉ với một lần mở.
 • Tìm kiếm video theo tác giả. Lựa chọn từ kết quả tìm kiếm, liên tục chạy.
 • Bằng cách tạo mylist - danh sách nhạc riêng, người dùng có thể sở hữu album riêng. Ngay cả wallpaper cũng có thể thiết lập.
 • Chạy trong background, người dùng có thể nghe nhạc khi đang làm việc.
 • Phân loại ngay trong danh sách video nhạc yêu thích, lặp lại toàn bộ playback.
 • Người dùng có thể chạy video trong background, thưởng thức bằng earphone.
 • Tiện ích khi nghe nhạc trên đường tới trường hoặc đi làm. Phát mylist đã tạo trước đó để thưởng thức.
 • Đặt thời gian sleep cho điện thoại trước khi đi ngủ.
 • Liên tục phát một danh sách tập hợp các video.
 • Tiện ích khi đang lái xe

Pvstar+ for AndroidPvstar+ for AndroidPvstar+ for Android

Phân quyền:

 • Truy cập internet đầy đủ: Để tìm kiếm và nhận thông tin về video.
 • Chỉnh sửa / xóa nội dung trong thẻ SD: Để cache video và wallpaper.
 • Xem trạng thái của mạng: Để quảng cáo, để lựa chọn chất lượng video.
 • Ngăn chặn không cho điện thoại vào trạng thái sleep: Phát video.

Lam Le