Ringtone Designer for iOS Phần mềm tạo nhạc chuông cho iPhone

  • Phát hành Blackout Labs
  • Đánh giá
  • Lượt tải 532
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,1 MB
  • Cập nhật 28/06/2012
  • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Ringtone Designer for iOS cho phép người dùng tạo nhạc chuông tùy chỉnh không giới hạn, âm text và chuông báo từ những bài hát trong thư viện nhạc iPhone/iPad.

Với Ringtone Designer, bạn có thể điều chỉnh độ dài nhạc chuông, sau đó sử dụng sóng audio để chọn clip ngắn và quy trình tạo nhạc chuông đã hoàn tất.

Trong thời gian hạn chế, người dùng có thể nhận gói chuông miễn phí từ TextRocker.com khi tạo nhạc chuông lần đầu với ứng dụng này. Sau khi tải ứng dụng về, hãy xem mục Ringtone Designer File Sharing trong iTunes để có thêm thông tin. 

Minh Lộc