Root Browser cho Android 2.2.3 Truy cập vào tập tin hệ thống

 • Phát hành JRummy16
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.729
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,4 MB
 • Cập nhật 05/09/2014
 • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Root Browser dành cho cả hai loại thiết bị đã Root và chưa Root. Cho phép truy cập vào tất cả các tập tin hệ thống. Với giao diện đẹp, nhiều tính năng thú vị.

Một số tính năng chính:

 • Copy/paste, zip, tar, xóa, di chuyển bất kỳ tập tin hoặc thư mục.
 • Thay đổi quyền truy cập tập tin.
 • Xem và chỉnh sửa bất kỳ tập tin.
 • Di chuyển, sao chép, đổi tên, và xóa các tập tin.
 • Tạo và xóa thư mục.
 • Gửi tập tin qua email.
 • Hiển thị danh sách các tập tin theo kiểu thumbnail.
 • Bookmark bất kỳ thư mục.
 • Mở các tập tin và thư mục với các ứng dụng khác.
 • Thay đổi Theme (nhấn đúp vào nút home).
 • Sắp xếp theo tên, kích thước, ngày tháng.
 • Tìm kiếm các tập tin hoặc thư mục.

Root Browser Lite For Android Root Browser cho Android

Tuyết Mai