Sách nói for Android 1.2.8 Nghe sách nói miễn phí

  • Phát hành Scofield
  • Đánh giá
  • Lượt tải 572
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,6 MB
  • Cập nhật 04/12/2012
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Nghe sách nói miễn phí trên Android. Ứng dụng là một kho sách nói khổng lồ hơn 1000 cuốn thuộc rất nhiều lĩnh vực từ lịch sử, danh nhân, hạt giống tâm hồn, đến các tác phẩm văn học, thơ, tiểu thuyết nổi tiếng, và thường xuyên được cập nhật.

Ứng dụng hỗ trợ các tính năng hữu ích:

  • Ghi nhớ vị trí đang nghe.
  • Danh sách yêu thích.
  • Tải về nghe offline, có thể tải ngay cả khi thoát khỏi chương trình, tự động phục hồi nếu bị ngắt mạng.
Sách Nói for Android Sách Nói for Android Sách Nói for Android