Sài Gòn giải phóng thứ 7 for iOS 1.0 Báo Sài Gòn giải phóng

  • Phát hành LamViet Media
  • Đánh giá
  • Lượt tải 40
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,4 MB
  • Cập nhật 16/11/2012
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Sài Gòn giải phóng – Tờ báo thân quen của mọi người, mọi nhà.

Là cơ quan của Đảng bộ thành phố, báo Sài Gòn giải phóng đã sớm xác định tôn chỉ: Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng sự nỗ lực của mình, chỉ trong một thời gian ngắn ra mắt bạn đọc, báo Sài Gòn giải phóng đã trở thành món ăn tinh thần của nhân dân thành phố, các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Không có văn bản chính thức, nhưng trong lòng người đọc ghi nhận đây là tờ báo của khu vực phía Nam.

Đi đôi với việc cải tiến nâng cao chất lượng nội dung thông tin, cải tiến trình bày làm đẹp hình thức báo, báo Sài Gòn giải phóng còn tăng thêm ấn phẩm của báo để đáp ứng yêu cầu mở rộng thông tin của bạn đọc.

Đến ngày 1-1-1991 tờ Tuần san Sài Gòn giải phóng thứ bảy, ấn phẩm cuối tuần của báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt bạn đọc thành phố và cả nước.

Sài Gòn giải phóng thứ 7 for iOS Sài Gòn giải phóng thứ 7 for iOS Sài Gòn giải phóng thứ 7 for iOS