Secret Garden for Android 1.0 Khu vườn bí mật

  • Phát hành NinhKidd
  • Đánh giá
  • Lượt tải 37
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,6 MB
  • Cập nhật 06/11/2012
  • Yêu cầu Android 2.0.1 trở lên

Giới thiệu

Gieo tâm sự của bạn...và lắng nghe câu chuyện khi hạt giống nảy mầm...đó là lời thì thầm của khu vườn bí mật.

Gieo hạt để đọc từng truyện một cách ngẫu nhiên cũng là một cách hưởng thụ. Hoặc bạn có thể đọc tòan bộ truyện ở đây!

Secret Garden for Android Secret Garden for Android Secret Garden for Android