Seesmic Ping for Android Chia sẻ nội dung trên mạng xã hội

 • Phát hành Top Developer
 • Đánh giá
 • Lượt tải 185
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 593 KB
 • Cập nhật 25/08/2012
 • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

Với Seesmic Ping, người dùng có thể đăng tải là sắp xếp ảnh, đường dẫn trên Twitter, Facebook, Pages và LinkedIn.

Đăng tải nội dung đa phương tiện dễ dàng lên Facebook, nhiều trang Facebook Pages, nhiều tài khoản Twitter, Tumblr và nhiều blog Tumblr, và LinkedIn - tất cả trong một thiết lập.

Tính năng:

 • Đăng tải cùng lúc lên nhiều mạng xã hội nổi tiếng (Twitter, Linkedin, Facebook, Tumblr)
 • Đăng nội dung lên nhiều tài khoản Twitter và Tumblr và trang Facebook
 • Đăng đường dẫn, ảnh
 • Xem thumbnail ảnh
 • Chọn vị trí và thời điểm đăng nội dung
 • Xem, chỉnh sửa và xóa danh sách bài đăng hẹn giờ
 • Lưu bản nháp
 • Xem lịch sử đăng tải
 • Xem trước và chọn thumbnail của đường dẫn đính kèm
 • Chia sẻ đường dẫn từ trình duyệt tới Seesmic Ping
 • Seesmic Ping Widget
 • Đăng nội dung theo nhóm
 • Chọn thumbnail cho đường dẫn tới Facebook và LinkedIn 

Minh Lộc