SendSMS

  • Phát hành JohnnyFoster
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.131
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 293,1 KB
  • Cập nhật 28/10/2010
  • Yêu cầu Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT

Giới thiệu

SendSMS là một tiện ích dòng lệnh 32 bit nhỏ cho phép gửi tin nhắn SMS đến điện thoại di động. Chương trình được viết như một add-on cho hệ thống kiểm tra máy chủ doanh nghiệp nhằm cung cấp cảnh báo SMS trong trường hợp gặp các vấn đề gì đó về mạng và máy chủ. Để có độ tin cậy tốt hơn, tin nhắn sẽ được gửi thông qua cổng COM cục bộ thay vì thông qua Internet hoặc qua các liên kết mạng khác.