SMS Backup and Restore cho Android 7.13 Sao lưu và phục hồi SMS

 • Phát hành Ritesh Sahu
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.496
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,6 KB
 • Cập nhật 05/09/2014
 • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Một ứng dụng đơn giản để sao lưu và phục hồi message SMS rất tiện ích khi thực hiện khởi động lại hoặc cài đặt ROM tùy biến. Bản sao lưu đưuọc lưu lại trong folder /sdcard/SMSBackupRestore.

Màn hình có 2 nút:

 • Backup SMS Messages: Sao lưu tất cả các message trên điện thoại sang file xml. File hện tại sẽ bị ghi đè.
 • Restore SMS Messages: Đọc file xml và tạo một message mới cho bất kì entry nào tìm thấy trong file.
 • Delete SMS Messages: xóa tất cả các message trên điện thoại để thực hiện một bản khôi phục
 • Delete Backup Files: Cho phép chọn file sao lưu để xóa.

Menu lựa chọn:

 • Help: Thông tin hỗ trợ về ứng dụng.
 • More -> Enable/Disable Logging: Để giải quyết lỗi, ghi lại bất kì lỗi nào trong bản ghi hệ thống.
 • More -> Donate: Nếu bạn muốn đóng góp tiền cho ứng dụng này qua PayPal.
 • Send by email: Cho phép bạn gửi file sao lưu qua Email.

SMS Backup and Restore for Android