Snake Game for Android 101.16 Game rắn săn mồi

  • Phát hành I AM Game Inside
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.651
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7,3 MB
  • Cập nhật 15/05/2014
  • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

Ném những quả bóng màu sắc vào con rắn, quả bóng sẽ trở thành một đoạn của con rắn và làm tăng chiều dài của nó. Nếu con rắn có ba hoặc nhiều đoạn cùng một màu liên tục, đoạn đó sẽ biến mất và chiều dài của con rắn sẽ được giảm bớt. Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi này là không được để con rắn dài ra, nếu không nó sẽ ăn mất quả trứng.