Sổ khám bệnh for Android 1.0 Phần mềm sổ khám bệnh điện tử

 • Phát hành D.A.T Informatics
 • Đánh giá
 • Lượt tải 51
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 8,4 MB
 • Cập nhật 14/08/2013
 • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Sổ khám bệnh điện tử dùng để tự theo dõi tình trạng sức khỏe bản thân, để bạn biết được sức khỏe của bạn cũng như nhật ký khám chữa bệnh của bạn.

Chức năng của ứng dụng:

 • Cập nhật, theo dõi tình trạng sức khỏe bản thân.
 • Chụp hình, lưu trữ hình ảnh liên quan đến bệnh.
 • Tạo và quản lý lịch khám bệnh, lịch uống thuốc.
 • Chụp hình, lưu trữ kết quả khám bệnh, kết quả chiếu chụp trong hồ sơ khám bệnh.
 • Chụp hình, lưu trữ đơn thuốc.

Sổ khám bệnh for iOSSổ khám bệnh for iOSSổ khám bệnh for iOS