Sổ Thu Chi cho Windows Phone 2.3.0.0 Quản lý chi tiêu cá nhân

  • Phát hành Misa
  • Đánh giá
  • Lượt tải 56
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 5 MB
  • Cập nhật 07/10/2014
  • Yêu cầu Windows Phone 8/8.1

Giới thiệu

Quản lý tài chính cá nhân và gia đình (ghi chép thu chi, theo dõi luồng tiền, phân tích thu chi theo hạng mục, thiết lập ngân sách và quản lý chi tiêu theo hạn mức, theo dõi các khoản vay/nợ, theo dõi chi phí theo sự kiện/chuyến đi, phân tích tình hình tài chính) hết sức đơn giản, hiệu quả và miễn phí!

Tính năng chính của Sổ Thu Chi for Windows Phone:

Quản lý thu chi:

Giúp bạn ghi chép các khoản thu chi của cá nhân/gia đình, theo dõi luồng tiền vào ra giữa các ví/tài khoản và phân tích tình hình thu chi hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

  • Không giới hạn số lượt ghi chép thu chi, không hạn chế số lượng ví/tài khoản và cho phép bạn thoải mái hiệu chỉnh các hạng mục thu/chi để ghi chép theo cách nhanh nhất.
  • Thống kê các khoản chi gắn với một sự kiện/chuyến đi cụ thể.

Quản lý ngân sách:

Theo dõi số tiền thực chi so với hạn mức chi bạn đã định nhằm giúp bạn kịp thời điều chỉnh các quyết định chi tiêu. Sổ Thu Chi áp dụng nguyên tắc 6 chiếc hũ trong quản lý tài chính cá nhân để gợi ý các hạn mức chi cho bạn.

Quản lý vay nợ:

Sổ Thu Chi cho phép bạn phân biệt được các khoản thu chi thông thường với các khoản vay/trả nợ khi ghi chép thu chi, và cung cấp cho bạn báo cáo về tình hình vay nợ từ mức tổng hợp đến mức chi tiết. Bạn sẽ dễ dàng nắm rõ đang cho vay hay còn nợ ai bao nhiêu tiền, kể cả khi giữa hai bên có rất nhiều đợt vay/trả.

Sổ Thu Chi for Windows PhoneSổ Thu Chi for Windows PhoneSổ Thu Chi for Windows Phone

Phân tích tài chính:

Các báo cáo phân tích tình hình thu chi, tình hình tài chính và dự báo tài chính sẽ giúp bạn có được cái nhìn rõ ràng về tình trạng chi tiêu và bức tranh tổng giá trị tài chính gia đình, từ đó có căn cứ điều chỉnh cán cân thu-chi/tiết kiệm theo mục tiêu tài chính của mình.

Sử dụng công nghệ di động và điện toán đám mây, Sổ Thu Chi đảm bảo dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn, được đồng bộ và truy cập dễ dàng từ mọi thiết bị smartphone, máy tính bảng, hay máy tính để bàn mà bạn có.

Tổng hợp