Subscribe Emails 2.5 Phần mềm quản lý danh sách đăng ký email

  • Phát hành Softstack com
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.442
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 623 KB
  • Cập nhật 14/08/2014
  • Yêu cầu Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7

Giới thiệu

Subscribe Emails sẽ giúp bạn quản lý việc đăng kí vào các danh sách email (email mailing list) trên các website. Nó cho phép bạn kiểm tra các hòm thư hỗ trợ POP3 để đăng kí và hủy đăng kí, download nội dung email, lấy địa chỉ và tên người gửi,...