Sudoku For Android

  • Phát hành JiuzhangTech Ltd
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.157
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,3 MB
  • Cập nhật 02/08/2011
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Sudoku For Android là một game trí tuệ được rất nhiều người yêu thích. Nhiệm vụ của bạn là phải điền số (Từ 1 đến 9) vào các ô mà vẫn đảm bảo rằng không trùng lặp số theo hàng ngang, hàng dọc cũng như nhóm 9 ô.

Hỗ trợ:

- Khóa Candidate.

- Naked/Hidden subset.

- X-Wing,SwordFish.

- Skyscraper, Kite, Empty Rectangle.

Sudoku For Android

Tuyết Mai (Theo Android Market)