SugarSync for iOS Đồng bộ dữ liệu đám mây cho iPhone

 • Phát hành SugarSync
 • Đánh giá
 • Lượt tải 93
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 12,8 MB
 • Cập nhật 21/09/2012
 • Yêu cầu iOS 3.0 or later

Giới thiệu

SugarSync for iOS là ứng dụng sao lưu đám mây cho phép đồng bộ file, chia sẻ thư mục, truy cập dữ liệu trực tiếp từ iPhone/iPad.

SugarSync hỗ trợ đồng bộ dữ liệu tương tự như Dropbox, iCloud hoặc Box.net.

Tính năng:

 • Truy cập toàn bộ file, ảnh và nhạc
 • Sao lưu ảnh và video đám mây và đồng bộ thư mục trên máy tính
 • Phát nhạc
 • Download file hoặc toàn bộ thư mục nhanh, xem offline
 • Chia sẻ file và thư mục qua Email, sao chép và dán đường dẫn để chia sẻ với ứng dụng khác
 • Tạo thư mục mới hoặc file văn bản và đồng bộ tới máy tính
 • Chia sẻ, di chuyển và xóa file 

Minh Lộc