T-Mobile TV for Android Xem T-Mobile TV trên Android

  • Phát hành T-Mobile USA
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.620
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 03/06/2014
  • Yêu cầu Android

Giới thiệu

T-Mobile TV with Movie HD for Android cho phép người dùng xem các chương trình truyền hình, thể thao, thời sự yêu thích hoặc theo yêu cầu trực tiếp trên T-Mobile TV.

Tính năng:

  • Nội dung miễn phí từ ABC News, Fox Sport, PBS Kids...
  • Đăng ký gói Prime Pack $12.99/tháng để xem nội dung từ ESPN Mobile TV, MTV, NBC, ABC, CBS...
  • Show và phim theo yêu cầu để download và lưu trữ trên thiết bị 

Minh Lộc