Tâm lý học thực nghiệm for Android 2.1.5 Sách tâm lý

 • Phát hành Active Mobile
 • Đánh giá
 • Lượt tải 245
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,7 MB
 • Cập nhật 20/10/2012
 • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Tâm lý học thực nghiệm gồm những nội dung sau:

 • Chương I: Đối tượng tâm lý học.
 • Chương II: Phương pháp tâm lý học.
 • Chương III: Những điều kiện sinh hoạt tâm lý con người.
 • Chương IV: Định luật và triết thuyết trong tâm lý học.
 • Chương V: Cảm giác: chuẩn bị nhận thức ngoại giới.
 • Chương VI: Tri giác.
 • Chương VII: Hình ảnh và ảnh tượng ...

Tâm lý học thực nghiệm for Android