Tạp chí Văn nghệ Quân đội for iOS 1.1

  • Phát hành LamViet Media
  • Đánh giá
  • Lượt tải 29
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 400 KB
  • Cập nhật 16/11/2012
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Tạp chí Văn nghệ Quân đội là tạp chí sáng tác văn học và bình luận văn học nghệ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam, do Tổng cục Chính trị trực tiếp chỉ đạo.

Tiền thân của Tạp chí là những cuốn “Sinh hoạt văn nghệ” in trên giấy dó mỏng và ẩm, xuất bản không định kỳ trên chiến khu Việt Bắc những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. “Sinh hoạt văn nghệ” vừa in những sáng tác của các nhà văn yêu nước Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, vừa in những sáng tác mới của các cây bút trẻ trong quân đội; đồng thời in những tin văn nghệ, tin chiến sự trong lực lượng vũ trang phục vụ bộ đội và nhân dân trường kỳ kháng chiến.

Tháng 1/1957, Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên và được xác định là tờ tạp chí sáng tác và bình luận văn nghệ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; tuyên truyền đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng trong lực lượng vũ trang và trong nhân dân; đăng tải các sáng tác, nghiên cứu phê bình văn học góp phần bồi dưỡng phẩm chất tâm hồn người chiến sĩ; phát hiện bồi dưỡng những tài năng văn nghệ trẻ, đặc biệt là tài năng trẻ trong quân đội.

Những năm đầu, Tạp chí ra mỗi tháng một kỳ, phát hành rộng rãi trong toàn quốc và nhiều nước trên thế giới với số lượng lớn: 150-200.000 bản/kỳ. Trong những năm chiến tranh ác liệt nhất, Tạp chí vẫn có mặt ở hầu hết các chiến trường, cổ vũ, động viên kịp thời bộ đội và nhân dân ta anh dũng chiến đấu và giành chiến thắng.

Qua 55 năm hoạt động, Tạp chí đã xuất bản hơn 700 số và phụ san với hàng triệu trang in, bao gồm 45.000 truyện ngắn, hàng vạn bài thơ, hàng nghìn bài phê bình. Các nhà văn công tác ở Tạp chí còn viết hàng trăm cuốn tiểu thuyết, hàng nghìn tập truyện ngắn, bút ký, thơ, trường ca và hàng chục tác phẩm lý luận phê bình văn học…

Tạp chí Văn nghệ Quân đội for iOS Tạp chí Văn nghệ Quân đội for iOS Tạp chí Văn nghệ Quân đội for iOS