Tap Pet Shop for iOS Xây dựng cửa hàng vật nuôi

  • Phát hành Pocket Gems
  • Đánh giá
  • Lượt tải 448
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 19,9 MB
  • Cập nhật 05/03/2012
  • Yêu cầu iPhone, iPod touch, and iPad. iOS 3.1.3 or later

Giới thiệu

Xây dựng cửa hàng vật nuôi của bạn với rất nhiều động vật mà bạn sẽ vô cùng yêu thích chúng.

Hãy làm hài lòng khách hàng của bạn khi họ đến mua những động vật tuyệt vời của bạn để mang về nhà! Tùy biến cửa hàng với các loài động vật đặc biệt, các mặt hàng, và các đồ trang trí theo ý thích của bạn.

Tap Pet Shop for iOS

Xin lưu ý: Trò chơi này cho phép bạn mua các sản phẩm trong trò chơi bằng tiền thật. Vui lòng vô hiệu hóa trong app-purchases trên thiết bị của bạn nếu bạn không muốn truy cập tính năng này.

Các tính năng của trò chơi:

- Mở khóa vật nuôi mới và đồ trang trí ở mỗi cấp độ.

- Khách hàng tham quan và tương tác với các vật nuôi của bạn.

- Tùy biến cửa hàng với các đồ trang trí, bức tường, sàn nhà và các nhân viên của bạn.

- Hỗ trợ iPod Touch, iPad, và iPhone.

Lê Tuyết