TeamDrive for Mac

  • Phát hành TeamDrive Systems
  • Đánh giá
  • Lượt tải 291
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 37 MB
  • Cập nhật 19/08/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 Server/Intel/10.5.6 Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

Với TeamDrive 2.4.131 bạn có thể đồng bộ dữ liệu giữa các máy tính khác nhau một cách đơn giản và tự động. Nó giống như việc chia sẻ âm nhạc, hình ảnh, tài liệu, thư mục bất kỳ với bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hoặc nơi làm việc.

TeamDrive làm cho nó có thể tạo ra các đội dễ dàng làm việc với nhau trên các tài liệu (cộng tác trực tuyến và ngoại tuyến). Bằng phương tiện của hệ thống quản lý tích hợp trên các phiên bản, thay đổi tất cả các tài liệu hoặc các tập tin được tự động ghi lại.

An ninh và bảo mật dữ liệu của bạn là tiêu chí ưu tiên cao nhất cảu TeamDrive. Trước khi TeamDrive truyền dữ liệu của bạn, chúng được mã hóa trên máy tính của bạn (AES-256).

Một mã hóa bản sao back-up tất cả các dữ liệu của bạn tự động được lưu trên một máy chủ của TeamDrive. Nếu bạn bị mất máy tính hoặc có thể bị hỏng, bạn có thể khôi phục lại dữ liệu của bạn một cách dễ dàng.