Thành Cát Tư Hãn for Android 1.0 Truyện lịch sử

  • Phát hành Hoa Xoan Tim
  • Đánh giá
  • Lượt tải 189
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,6 MB
  • Cập nhật 31/07/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Thành Cát Tư Hãn là một nhân vật lịch sử nổi tiếng từ xưa tới nay trên toàn thế giới; là một vĩ nhân được thế giới công nhận hằng nghìn năm qua.

Thành Cát Tư Hãn for Android

Ông chẳng những thống nhất cả vùng thảo nguyên Mông Cổ, xây dựng dân tộc Mông Cổ, mà còn có công đóng góp một cách kiệt xuất trong việc thống nhất và phát triển Trung Hoa.

Đồng thời, còn có ảnh hưởng rất to lớn đối với nhiều quốc gia và dân tộc ở Âu Châu cũng như ở Á Châu.

Thành Cát Tư Hãn for Android

Thành Cát Tư Hãn for Android