Thép đã tôi thế đấy for Android 1.2 Tiểu thuyết cho Android

  • Phát hành Nhicalai Axtơrốpxki
  • Đánh giá
  • Lượt tải 352
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 11/07/2013
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Thép đã tôi thế đấy là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nikolai A.Ostrovsky.

Thép đã tôi thế đấy đã một thời được coi là cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ thanh niên Việt Nam.

Thép đã tôi thế đấy for AndroidThép đã tôi thế đấy for Android