Thiên thần sa ngã for Android 1.1.3 Tiểu thuyết tình cảm

  • Phát hành Active Mobile
  • Đánh giá
  • Lượt tải 196
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,1 MB
  • Cập nhật 22/10/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Một "tấn trò đời" với đủ âm mưu, thủ đoạn, tình tiết éo le, trớ trêu, tiền, tình, hỉ, nộ, ái, ố, tham... đầy bi hài đã diễn ra.

Thiên thần sa ngã for Android

Tất cả những người trong cuộc ai cũng nghĩ mình là kẻ nhận của trời cho, nhưng hoá ra đó chỉ là trò chơi oái ăm của ông trời, của số phận.

"Hạnh phúc không ở tiền bạc", song phải có bao nhiêu tiền người ta mới hiểu ra được điều này?.

Thiên thần sa ngã for Android

Thiên thần sa ngã for Android