1Drive with Document Viewer cho Android Xem tài liệu miễn phí

  • Phát hành ThinkFree Mobile-old
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 1.959
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 28/07/2014
  • Yêu cầu Android

Giới thiệu

ThinkFree Office Mobile Viewer là công cụ xem tài liệu miễn phí cho điện thoại Android .

ThinkFree Office Mobile Viewer có thể:

  • Xem tài liệu MS Office (Word/Excel/Powerpoint).
  • Gửi hoặc xem đính kèm Email.
  • Tích hợp với ThinkFree Online.
  • Hỗ trợ Google Docs.

Lưu ý: Ứng dụng chỉ áp dụng đối với Froyo 2.2 và sẽ cập nhật cho Gingerbread 2.3 trong thời gian ngắn.

 ThinkFree Office Mobile Viewer For Android

Tuyết Mai