Thơ ngắn for iOS 1.0.0 Tổng hợp các bài thơ ngắn yêu thích

  • Phát hành Tran Thuy Trang
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 31
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,1 MB
  • Cập nhật 05/06/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng xem các thể loại thơ ở Việt Nam, người dùng có thể đọc chúng, gửi chúng cho bạn bè của mình thông qua hệ thống tin nhắn hoặc thư điện tử, có thể lưu lại thể loại mình yêu thích.

Thơ ngắn for iOSThơ ngắn for iOSThơ ngắn for iOS