Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân Trường hợp kiểm tra trước hoàn sau

  • Phát hành Tổng cục Thuế
  • Đánh giá
  • Lượt tải 759
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 31 KB
  • Cập nhật 18/01/2018

Giới thiệu

Thủ tục hoàn lại thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Là câu hỏi mà nhiều người đặt ra mà vẫn chưa biết hướng giải quyết. 

Dưới đây là hướng dẫn Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

1. Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT).

+  CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp tại CQT. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện:

+  Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT (Cục Thuế)

+  Gửi qua đường bưu chính

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+  Văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC (kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành thực hiện theo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.

+  Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

+  Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập; Biên lai thuế thu nhập (bản chính);

+  Chứng từ xác định tình trạng kết thúc thời gian làm việc như: Quyết định nghỉ hưu, Quyết định thôi việc, Biên bản thanh lý hợp đồng, Bảng kê xác định ngày cư trú (nếu có);

+  Giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền thoái trả tiền thuế

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

+  Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

+  Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 60 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cá nhân                                                               

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế sau; Thông báo không thuộc trường hợp được hoàn thuế; Thông báo số thuế không đủ điều kiện hoàn)

8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

+ Luật quản lý thuế sửa đổi 2012;

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ;

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

 Lưu ý: Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân