Thực nghiệm lý thú về Hóa học

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 6 đánh giá
  • Lượt tải 23.527
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 13,7 KB
  • Cập nhật 02/03/2015
  • Yêu cầu Tiếng Việt

Giới thiệu

Cũng như Vật lý, môn Hóa học cũng có nhiều thí nghiệm khá thú vị. Cuốn e-book này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện vài thực nghiệm lý thú này. Các bài viết hướng dẫn xúc tích, đơn giản nhưng có phần giải thích nên bạn sẽ hiểu rõ các nguyên nhân sự việc một cách thấu đáo.

Theo Echip