ThunderbirdPassDecryptor 3.0 Khôi phục mật khẩu email lưu trữ bởi Thunderbird

  • Phát hành SecurityXploded
  • Đánh giá
  • Lượt tải 236
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,2 MB
  • Cập nhật 14/08/2014
  • Yêu cầu Windows 2003/XP/Vista/7/8

Giới thiệu

ThunderbirdPassDecryptor là công cụ miễn phí giúp khôi phục mật khẩu tài khoản email đã được lưu lại bởi Thunderbird. Thunderbird là ứng dụng miễn phí, nguồn mở và đa nền tảng trong việc quản lý email. Giống như các ứng dụng email khác, ứng dụng này cũng lưu trữ mật khẩu tài khoản email trên hệ thống cục bộ dành cho những đăng nhập thường xuyên để người dùng không phải điền mật khẩu mỗi lần đăng nhập. Thunderbird sử dụng cơ chế riêng với thuật toán mã hóa mạnh mẽ nhằm lưu lại thông tin mật khẩu trong file cơ sở dữ liệu.

 

ThunderbirdPassDecryptor sẽ giúp ngay lập tức khôi phục lại những mật khẩu tài khoản email đã được lưu này và nhận thông tin chi tiết truy cập tài khoản. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng này để khôi phục mật khẩu tài khoản Thunderbird từ các hệ thống khác.

Phiên bản mới này có:

  • Hỗ trợ Setup Wizard đối với cài đặt cục bộ cũng như tháo gỡ ứng dụng.