Tic Tac Toe Free For Android

 • Phát hành JiuzhangTech Ltd
 • Đánh giá
 • Lượt tải 585
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,6 MB
 • Cập nhật 02/08/2011
 • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

TicTacToe là trò chơi đơn giản, nhiệm vụ của bạn là đi sao cho 3 con ko bị chặn 2 đầu theo hàng dọc, hàng ngang và đường chéo là thắng.

Bao gồm 3 chủ đề:

 • Blackboard
 • Paper
 • Beach

Các tính năng khác:

 • 3 Level với độ khó khác nhau.
 • Chế độ Advanced.
 • Chế độ 1 người chơi.
 •  Chế độ 2 người chơi

Tic Tac Toe Free For Android

Tuyết Mai (Theo Android Market)