Tiện ích của Mobifone for Android 1.0 Phần mềm hỗ trợ của Mobifone

  • Phát hành Congdonggame
  • Đánh giá
  • Lượt tải 82
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 400 KB
  • Cập nhật 16/03/2013
  • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Phần mềm MVAS là một phần mềm hỗ trợ của Mobifone. Phần mềm có tích hợp các tiện ích trong đó nên thuận lợi hơn cho khách hàng sự dụng các dịch vụ của Mobifone.

Phần mềm MVAS có 6 dịch vụ chính như sau:

1.Đăng kí nhạc chờ funring.

2. Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA

3. Mobi internet

4. dịch vụ music talk

5. Dịch vụ chặn cuộc gọi Call Barring

6. Dịch vụ Mobile TV

Tiện ích của Mobifone for AndroidTiện ích của Mobifone for Android